Uczestnicy:

  • Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego [ZZPPM] Polska,
  • Federation of the Independent Syndicates of Miners [FNSM] Bułgaria,
  • Coalición Sindical Independiente de Trabajadores de Madrid- CSIT Unión Profesional Hiszpania,
  • SSMS Serbia,
  • Federatia Nationala Mine Energie [FNME] Rumunia,
  • LMPSS Litwa,
  • SSERI Macedonia.

Pierwszy dzień warsztatów w Maladze rozpoczął się od powitania przez lidera projektu ZZPPM oraz prezentacja partnerów i ich organizacji. Odniesiono się do krajowych raportów sporządzonych przez każdego z partnerów w fazie badawczej projektu i omówiono aspekty związane z tymi pracami.

Ekspert, Ángel Lozano, dokonał przeglądu wniosków z fazy badawczej projektu i opracował propozycje ulepszeń w podstawowych aspektach badań.

Pierwszym elementem drugiego dnia była prezentacja Planu Strategicznego dotyczącego energii i klimatu oraz alternatywnego przemysłu energetycznego, przewidzianego w każdym kraju partnerskim Projektu przez eksperta, Ángela Lozano, po której nastąpiła debata na temat: Czy plany przewidziane przez poszczególne kraje przyczynią się do złagodzenia skutków dekarbonizacji dla zatrudnienia i reaktywacji terytoriów?

Ekspert Ángel Lozano moderował debaty i wystąpienia delegatów z krajów uczestniczących w projekcie.

Na koniec był czas na sesję pytań i odpowiedzi oraz podsumowanie dwóch dni.