Spotkanie odbyło się w formule online ale część uczestników spotkała się również na żywo, twarzą w twarz.

Przedstawiciele następujących organizacji spotkali się osobiście, w Sofii:
-Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego [ZZPPM] Polska
-Federacja Niezależnych Syndykatów Górników [FNSM] Bułgaria
-Coalición Sindical Independiente de Trabajadores de Madrid- CSIT Unión Profesional, Hiszpania

Uczestnicy, którzy połączyli się online reprezentowali następujące organizacje:

-SSMS Serbia

-Federatia Nationala Mine Energie [FNME] Rumunia
-LMPSS, Litwa

Celem projektu jest zwiększenie partycypacji pracowników w podejmowaniu decyzji dotyczących zmian zachodzących w górnictwie w wyniku procesów dekarbonizacji.
Po prezentacji Ángela Lozano reprezentant z każdego kraju przedstawił swoje spostrzeżenia dotyczące najbardziej znaczących problemów związanych z dekarbonizacją w swoim kraju.
Po zakończeniu wystąpień przedstawicieli organizacji uczestniczących, zaprezentowano ogólne wnioski, po czym prezydent ZZPPM – Ryszard Zbrzyzny podkreślił potrzebę zarówno niepokojenia się o skalę emisji ale także konieczność wytwarzania energii, a co za tym idzie potrzebę pogodzenia obu elementów, poprzez strategię opartą na dialogu społecznym.