Uczestnicy:

  • Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego [ZZPPM] Polska,
  • Federation of the Independent Syndicates of Miners [FNSM] Bułgaria
  • Coalición Sindical Independiente de Trabajadores de Madrid- CSIT Unión Profesional, Hiszpania
  • SSMS Serbia
  • Federatia Nationala Mine Energie [FNME] Rumunia
  • LMPSS, Litwa
  • SSERI, Macedonia

18 lutego 2021, pierwszy dzień warsztatów, rozpoczęto od prezentacji obecnych delegacji i uczestników, a następnie opracowano program merytoryczny przewidziany na kolejne dwa dni. Omówiono raporty krajowe sporządzone przez każdego z partnerów w fazie badawczej projektu i omówiono aspekty związane z tymi pracami. Ekspert Ángel Lozano przedstawił wnioski z Fazy Badawczej Projektu na podstawie Raportu Porównawczego z wydanych Raportów Krajowych.

Drugi dzień rozpoczął się od prezentacji eksperta projektu Ángela Lozano na temat „Sprawiedliwej transformacji w procesie dekarbonizacji gospodarki z zaangażowaniem pracowników i związków zawodowych”. Ekspert Dariusz Potyrala przedstawił prezentację na temat sytuacji w procesie dekarbonizacji w Polsce. Przeznaczono trochę czasu na krótką dyskusję na temat systemów partycypacji pracowników. Ekspert Ángel Lozano wygłosił wykład na temat: „Dostosowanie umiejętności i kompetencji pracowników sektora wydobywczego do zmian technologicznych: szkolenia i zielone miejsca pracy”. Na koniec był czas na dyskusję, sesje pytań i odpowiedzi oraz podsumowanie dwóch dni warsztatów.