CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania pracowników w procesy decyzyjne związane ze zmianami w polityce firmy spowodowanymi obecnymi zmianami rynku pracy, takimi jak automatyzacja, dekarbonizacja, globalizacja i zmiany klimatu.

SZCZEGÓŁOWE CELE PROJEKTU

PLANOWANE DZIAŁANIA

Okres ralizacji: 1 marca 2020 – 30 listopada 2021

Konsultacje online ekspertów w celu opracowania wspołnej strategii – kodeksu postępowania dla przedstawicieli pracowników i firm mających na celu zwiększenie zaangażowania pracowników w podejmowanie decyzji.

1 dzień, 8 uczestników – po jednym przedstawicielu z każdej organizacji.

Omówienie prawa UE dotyczącego zaangażowania pracowników oraz działania partnerów społecznych na poziomie UE mające na celu sprostanie aktualnym wyzwaniom rynku pracy.

2 dni, 14 osób, po 2 osoby z każdej organziacji.

Temat: kluczowe wyzwania dla przemysłu wydobywczego z perspektywy pracowników i pracodawców.

3 panele dyskusyjne:

  • Dekarbonizacja gospodarki a interesy pracowników i pracodawców sektora wydobywczego.
  • Automatyzacja pracy i dostosowanie umiejętności pracowników do zmian technologicznych.
  • Globalizacja – ponadnarodowa reorganizacja firm i prawa pracowników do informacji, konsultacji i uczestnictwa, jak wykorzystywać mechanizmy partycypacji pracowników, aby radzić sobie z wyzwaniami rynku pracy w sposób odpowiedzialny społecznie.

Opracowanie i tłumaczenie strategii zarządzania partycypacyjnego i społecznie odpowiedzialnego przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz cyfrową gospodarkę przemysłu wydobywczego.

2 dni, 14 osób – po 2 osoby z każdej organziacji.

Tematy szkolenia: dekarbonizacja, automatyzacja, zmiany klimatu, globalizacja – jako wyzwania dla dzisiejszych pracowników w sektorze wydobywczym; prawa, obowiązki, szanse i zagrożenia dla pracowników; regulacje prawne dotyczące powyższych obszarów istotnych dla pracowników w sektorze wydobywczym.

8 uczestników, po jednym przedstawicielu z każdej organizacji + ok. 30 uczestników loklanych z Serbii. Omówienie wdrażania strategii i dalszy rozwój współpracy ponadnarodowej przedstawicieli pracowników.

LIDER

PARTNERZY

ORGANIZACJE STOWARZYSZONE

DISCLAIMER

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by Coalición Sindical Independiente de Trabajadores de Madrid and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

Sole responsibility lies with the author. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained herein.

With support from the European Union